Obsługa księgowa 
Konsultacje 
Windykacja należności 

Windykacja należności 

Analizy finansowo-ekonomiczne dla kadry zarządzającej 

Analizy finansowo-ekonomiczne dla kadry zarządzającej 

Pomoc w założeniu firmy 

Pomoc w założeniu firmy 

Wyceny majątkowe 

Wyceny majątkowe 

SPORZĄDZANIE I SKŁADANIE DEKLARACJI MIESIĘCZNYCH I OKRESOWYCH 

Wyliczenie podatku PIT pracownicy  35,00 zł  
Wyliczenie podatku PIT-5/ PIT-28  od 1 osoby  50,00 zł  
Dokumenty rozliczeniowe pracowników wraz z kartą przychodów, rozliczenie ZUS, dokumentacja kadrowa  od 1 osoby  30,00 zł  
Dokumenty rozliczeniowe ZUS pracodawcy  od 1 osoby 30,00 zł  
Dokumenty zgłoszeniowe ZUS  od 1 osoby 30,00 zł  
Informacja o uzyskanych dochodach PIT  od 1 osoby 30,00 zł  
Zamknięcie roku KPiR,  opłata  jak za grudzień  
Bilans,Rachunek zysków i strat zamknięcie roku (księgi handlowe) + załączniki opłata  jak za grudzień  
Sporządzenie sprawozdania finansowego opłata  jak za grudzień  
Roczne zeznanie o wysokości dochodu ( bez ulgi mieszkaniowej) do 10 źródeł przychodu  od 1 osoby 35,00 zł  
Roczne zeznanie o wysokości dochodu ( z ulgami mieszkaniowymi) do 10 źródeł przychodu  od 1 osoby 50,00 zł  
       
COMIESIĘCZNE ZAPISY W EWIDENCJACH   
Liczba zapisów w miesiącu  Księgi Rachunkowe Księga Przychodów i Rozchodów Ewidencje VAT 
Do 50 zapisów  800,00 zł 200,00 zł 40,00 zł
Każde następne 10 zapisów  30,00 zł 20,00 zł 10,00 zł
       
POZOSTAŁE USŁUGI WYCENIANE SĄ PO UZGODNIENIU Z KLIENTEM      
Deklaracja VAT UE 30,00 zł / szt.    
Załączniki do w/w deklaracji  15,00 zł / szt.    
Deklaracja PIT11  20,00 zł / szt.    
Przygotowanie korekty deklaracji podatkowej wynikające z winy Zlecającego  50,00 zł / szt    
INNE USŁUGI     
Przygotowanie dokumentów finansowych do banku  nie mniej niż 100,00 zł    
Odbiór odpisu z KRS  70,00 zł + zwrot poniesionych kosztów    
Zaświadczenie o nie zaleganiu w ZUS  70,00 zł + zwrot poniesionych kosztów    
Zaświadczenie o nie zaleganiu w Urzędzie Skarbowym  70,00 zł + zwrot poniesionych kosztów    
Zaświadczenie o dochodzie z Urzędu Skarbowego  70,00 zł + zwrot poniesionych kosztów    
Przygotowanie umowy o pracę  40,00 zł / szt.    
Opracowanie zakładowego planu kont  ustalane indywidualnie od 400,00 zł    
Opracowanie polityki rachunkowości  ustalane indywidualnie od 400,00 zł    
Opracowanie instrukcji obiegu dokumentów ustalane indywidualnie od 400,00 zł    
Sporządzenie sprawozdań statystycznych ustalane indywidualnie od 150,00 zł    
Sporządzenie uchwał, statutów oraz umów spółek ustalane indywidualnie od 100,00 zł    
Współpraca z prawnikiem ( przygotowanie pełnej dok. ) ustalane indywidualnie od 100,00 zł + zwrot poniesionych kosztów    
Współpraca z notariuszem ( przygotowanie pełnej dok. ) ustalane indywidualnie od 100,00 zł + zwrot poniesionych kosztów    
Doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej  100,00 zł    
Zapraszam do współpracy !    

Uwaga: Cena jest wartością netto i nie zawiera podatku VAT oraz dodatkowych opłat urzędowych, skarbowych i notarialnych. Podaną wartość należy traktować, jako orientacyjną. Cena nie stanowi oferty w rozumieniu Art.66 Kodeksu Cywilnego i służy jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy.   


 
Projekt i realizacja STUDIO 2M