Obsługa księgowa 
Konsultacje 
Windykacja należności 

Windykacja należności 

Analizy finansowo-ekonomiczne dla kadry zarządzającej 

Analizy finansowo-ekonomiczne dla kadry zarządzającej 

Pomoc w założeniu firmy 

Pomoc w założeniu firmy 

Wyceny majątkowe 

Wyceny majątkowe 

OFERTA  PRZEZNACZONA DLA PODATNIKÓW KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów  przeznaczona jest dla osób fizycznych, spółek cywilnych i jawnych (osób fizycznych), których przychody w ciągu roku podatkowego nie przekroczyły  1.200.000,00 EURO. (aktualne limity, jak również akty prawne na stronie http://www.przepisy.gofin.pl/  Możliwość opłacania podatku dochodowego na zasadach ogólnych lub wg stawki podatku liniowego
Zakres obsługi biura rachunkowego w ramach stałej umowy o współpracy:

1. Prowadzenie KPiR zgodnie z na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta, oraz dowodów wewnętrznych sporządzanych przez biuro, na podstawie dodatkowych ewidencji
2. Prowadzenie ewidencji środków trwałych
3. Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
4. Rozliczanie operacji na bankowych rachunkach złotówkowych,
5. Dla podatników podatku od towarów i usług VAT prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego podatku oraz sporządzanie i składanie deklaracji  (również elektronicznie),
6. Prowadzenie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych z ZUS osób prowadzących działalność,
7. Zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego na podstawie dostarczonego przez klienta spisu z natury.

Dodatkowe usługi księgowe i inne usługi niewchodzące w zakres podstawowej umowy:

1. Obsługa kadrowo – płacowa wraz ZUS pracowników zatrudnionych na podstawie umów
 o pracę lub cywilno-prawnych

• Naliczanie płac i sporządzanie list płac,
•  Prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
• Naliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń,
• Sporządzanie raportu o wysokości podatku dochodowego (PIT 4),
• Naliczanie składek ZUS i sporządzanie deklaracji ZUS,
• Organizacja szkoleń BHP, reprezentowanie w czasie kontroli PIP, ZUS,
• Sporządzanie deklaracji PIT-8B, PIT-11, PIT-4R)

2. Sporządzenie zeznania rocznego za osobę prowadzącą działalność gospodarczą,
3. Rozliczanie operacji na bankowych rachunkach walutowych,
4. Rozliczenia transakcji  międzynarodowych w tym Wewnątrz Wspólnotowych Nabyć
 i Dostaw, (deklaracje VAT - UE, import, eksport poza UE),
5. Dokumenty finansowe do banków lub innych instytucji,
6. Sporządzanie sprawozdań statystycznych,
7. Zaświadczenia z US lub ZUS o niezaleganiu w opłatach,

Biuro gwarantuje i umożliwia:

1. Zdalną opiekę nad klientem bez wychodzenia z biura
2. Szkolenia zdalne
3. Prezentacja produktów i usług
4. Dostęp do danych z każdego miejsca na świecie, dzięki usłudze TEAM VIER
5. W razie potrzeby dojazd do firmy
6. Doradztwo  gospodarcze i podatkowe
7. Usługi związane z doradztwem marketingowym
8. Szkolenia dotyczące public relations 
9. Konsulting.
10. Ekspertyzy i Analizy finansowe
11. Tłumaczenia
12. Pomoc przy egzekwowaniu należności
• Prowadzeniu sprawy przez Dział Windykacji
• Skierowanie wniosku egzekucyjnego do wybranej kancelarii komorniczej, oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania egzekucyjnego

Wszelkie informacje przekazane przez klienta, traktowane są, jako poufne w czasie trwania, oraz po zakończeniu umowy. Do przygotowanych dokumentów dostęp ma wyłącznie upoważniona osoba. Powierzenie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy i w zakresie, jaki jest niezbędny dla wywiązania się z jej postanowień. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ustalonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 tj. z póż. zm.).
Miesięczne wynagrodzenie w ramach umowy za rozliczanie działalności na podstawie KPiR, rozpoczyna się już od 200,00 zł. netto, ale stawka za każdym razem negocjowana jest po dokładnym zapoznaniu się z zakresem prowadzonej przez klienta działalności i poznaniu jego oczekiwań. Dodatkowe usługi księgowe i inne usługi niewchodzące w zakres podstawowej umowy według cennika.

Uwaga: Cena jest wartością netto i nie zawiera podatku VAT oraz dodatkowych opłat urzędowych, skarbowych i notarialnych. Podaną wartość należy traktować, jako orientacyjną. Cena nie stanowi oferty w rozumieniu Art.66 Kodeksu Cywilnego i służy jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy.

Zapraszam do współpracy !


 


 
Projekt i realizacja STUDIO 2M